Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 37
TÝDEN: 242
CELKEM: 101119

Obsah

STANOVY NS MAS

Stránky
první předchozí
ze 1
další poslední

Chcete-li zakládat témata, musíte se přihlásit nebo se zaregistrovat


Příspěvky [ 3 ]


1 Téma vytvořil frkop

 • frkop
 • Nový uživatel
 • nepřítomen
 • Registrován: 9.7.2015
 • Příspěvky: 8

Téma Členství

1. Členství v NS MAS je dobrovolné.

2. Člena přijímá Výbor NS MAS na základě písemné přihlášky. Zájemce o členství k přihlášce připojí kopii stanov či statutu, výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokumentu prokazujícího subjektivitu a zaměření činnosti. Důvodem nepřijetí může být rozpor náplně a cílů s posláním NS MAS nebo skutečnost, kdy přijetí za člena by mohlo pro NS MAS znamenat poškození jejího dobrého jména nebo jinou podobnou újmu. Je-li přijetí odmítnuto, má uchazeč o členství právo se odvolat k Valné hromadě NS MAS, jejíž rozhodnutí je konečné.

3. Vznik členství potvrzuje Výbor NS MAS vydáním registračního listu po předchozím zaplacení členského příspěvku. Přijatý člen spolku má právo se sdružit v příslušném KS MAS.

4. Členství zaniká:
a) vystoupením – členství zaniká dnem, ve kterém bylo písemné oznámení člena o vystoupení doručeno do sídla spolku,
b) zrušením členství pro neplacení členských příspěvků usnesením Výboru NS MAS, v němž může být vysloven zánik členství k 31. 12. roku, v němž člen nezaplatil členské příspěvky, ačkoliv byl předtím prokazatelně řádně upomenut,
c) vyloučením na základě rozhodnutí Valné hromady,
d) ztrátou právní subjektivity.

5. Člen může být vyloučen:
a) dopustí-li se hrubého porušení zásad soužití ve spolku, které ohrozilo její řádný chod nebo znehodnotilo činnost, dobré jméno či význam poslání NS MAS,
b) porušuje-li nebo neplní povinnosti člena vyplývající ze stanov, ačkoliv byl již písemně vyzván příslušným orgánem spolku, aby od takového jednání upustil,
c) způsobil-li svým jednáním NS MAS nebo jeho organizační jednotce nikoliv nepatrnou hmotnou nebo jinou majetkovou újmu,
d) byl-li pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro úmyslný trestný čin.

6. Zánik členství nezakládá nárok na vrácení členských příspěvků.

2 Téma vytvořil frkop

 • frkop
 • Nový uživatel
 • nepřítomen
 • Registrován: 9.7.2015
 • Příspěvky: 8

Re Členství

p. Karasová doporučuje upravit bod 4b) a 4c):

3 Téma vytvořil frkop

 • HanaD.
 • Administrátor
 • nepřítomen
 • Registrován: 27.8.2012
 • Příspěvky: 28

Re Členství

b) zrušením členství pro neplacení členských příspěvků usnesením Výboru NS MAS, v němž může být vysloven zánik členství k 31. 12. roku, v němž člen nezaplatil členské příspěvky, ačkoliv byl předtím prokazatelně řádně upomenut,

Změnit na:
b) ukončením členství pro neplacení řádných členských příspěvků - členství je ukončeno, pokud člen neuhradí řádný členský příspěvek pro daný rok k 31.12.daného roku, ač byl na jeho neuhrazení prokazatelně upozorněn nejpozději do 31.října daného roku.
 Hana Dufková

Příspěvky [ 3 ]


Stránky
první předchozí
ze 1
další poslední

Chcete-li zakládat témata, musíte se přihlásit nebo se zaregistrovat